Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 8. 2021, minulý rok

Preukazy a ISIC známky pre externé štúdium zašleme poštou spolu s rozhodnutím o platbe školného do 20. 9. 2021. Vyššie ročníky si ISIC známku nalepia na preukaz študenta.

Potvrdenie o návšteve školy – študent, ktorý potrebuje doklad, si prevezme z webovej stránky a vyplní buď formulárovú verziu potvrdenia v počítači, alebo vytlačí, vyplní a oskenuje neformulárovú verziu s AR 2021/2022, vyplnený dokument pošle ako prílohu na e‑mail študijnej referentke:

  • Bakalárske externé štúdium – adresa elektronickej pošty
  • Magisterské externé štúdium – adresa elektronickej pošty

Na študijnom oddelení doklad vytlačíme, potvrdíme a pošleme späť na e‑mail.