Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 8. 2021, minulý rok

Bakalárske štúdium – denná forma – prízemie PdF – šatňa.

Pri vstupe je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri COVID­‑19, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, vlastné pero na podpis.

Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23 alebo na železničnej stanici.

Študijné oddelenie bude v dňoch 8. 9. až 15. 9. 2021 zatvorené.

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť (z webovej stránky PdF) a vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks.

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť vypísané, okrem časti, ktorú vyplní škola.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov – priniesť vypísané, okrem časti, ktorú vyplní škola.

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu:

V AR 2021/2022 študenti bakalárskeho denného štúdia:

Šantavá Pavlína 6. 9. 2021
8:30 – 9:30 1. rok AjL, SjvKN
9:30 – 10:30 1. rok Aj – B, Aj – Ev, Aj – H, Aj – Vu, Aj – Vo, Aj – Nj, Aj – Ch, Aj – I
10:30 – 11:30 2., 3. rok Aj – B, Aj – Ev, Aj – H, Aj – Vu, Aj – Vo, Aj – Nj, Aj – Ch, Aj – I
11:30 – 12:30   prestávka
12:30 – 13:30 2., 3. rok AjL, SjvKN
Cepková Ľubica 7. 9. 2021
8:30 – 9:30 1. rok SPV, AjaAK
9:30 – 10:30 2., 3. rok SPV, SjaEVP, AjaAK
10:30 – 11:00 1., 2., 3. rok  M – Aj, M – B,M – Ev, M – H,M – Ch,M – Vo, M – Vu, M – I,I – Vo,I – Vu, M – Nv,M – Nj
11:00 – 11:30 1., 2., 3. rok I – Nv, Nv – H, Nj – B,Nj – Ev,Nj – H,Nj – Nv,Nj – VO, Nj – Vu,H – Ev, H – Vo,H – Vu,Ch – Vo
11:30 – 12:30   prestávka
12:30 – 13:30 1. rok Sj – Aj, Sj – B, Sj – H,Sj – Ev, Sj – Ch, Sj – I, Sj – Nv,Sj – Vu,Sj – Vo
13:30 – 14:30 2., 3. rok Sj – Aj, Sj – B, Sj – H,Sj – Ev, Sj – Ch, Sj – I, Sj – Nv,Sj – Vu,Sj – Vo
PEP predškolská a elementárna pedagogika
SPV sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
SjvKN slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
SjaEVP slovenský jazyk – editorstvo a vyd. prax
AjaAK anglický jazyk a anglofónne kultúry
Ajl učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Aj anglický jazyk
Sj slovenský jazyk
Nj nemecký jazyk
B biológia
Ch chémia
M matematika
I informatika
Nv náboženská výchovy
Ev etická výchova
Vu výtvarné umenie
H história
Vo výchova k občianstvu
AVU animácia výtvarného umenia

Magisterské štúdium – denná forma – prízemie PdF – šatňa.

Pri vstupe je treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri COVID­‑19, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, vlastné pero na podpis.

Preukaz študenta je treba aktivovať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23 alebo na železničnej stanici.

Študijné oddelenie bude v dňoch 8. 9. až 15. 9. 2021 zatvorené.

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť (z webovej stránky PdF) a vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks.

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť vypísané, okrem časti, ktorú vyplní škola.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov – priniesť vypísané, okrem časti, ktorú vyplní škola.

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční podľa nasledujúceho rozpisu:

V AR 2021/2022 študenti magisterského denného štúdia:

Krajčovičová Viera 8. 9. 2021
8:30 – 9:30 1., 2. rok SPV, AjL, AjAK
9:30 – 10:30 1., 2. rok PVU, PP
10:30 – 11:30 1., 2. rok UPV
Krajčovičová Viera 9. 9. 2021
8:30 – 9:30 1. rok UAP kombinácie
9:30 – 10:30 2. rok UAP kombinácie

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.