Dokumenty

Na tejto stránke sú k dispozícii na prevzatie dokumenty (žiadosti, potvrdenia, predpisy…) súvisiace so štúdiom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko dôležitých dokumentov (študijný a organizačný poriadok, štatút PdF TU…) je zverejnených v samostatnej sekcii Zásadné dokumenty fakultnej stránkyrovnomennej sekcii univerzitnej stránky. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Dokumenty fakulty, ktoré sú považované za vnútorné (napríklad predmetová anketa) sú zverejňované na tomto odkaze otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (prístup vyžaduje prihlásenie sa prostredníctvom TUID a hesla).

 
  

Tlačivá, vzory…

Dokument Veľkosť Dátum
potvrdenie o návšteve školy si vytlačí študent sám zo svojho rozhrania v MAISe; postup: Úvod » Tlačové zostavy » zvoliť akademický rok 2022/23 » Potvrdenie o návšteve školy » Tlač; je možné vytlačiť dve potvrdenia na jednom liste; po odsúhlasení centrálneho registra študentov po 15. 10. 2022 si môže študent stiahnuť potvrdenie s pečiatkou aj sám – prostredníctvom odkazu https://www.​potvrdeniaonavsteveskoly.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
214,99 kB (209,95 KiB) 30. 8. 2022
215,17 kB (210,13 KiB) 30. 8. 2022
214,82 kB (209,79 KiB) 30. 8. 2022
214,72 kB (209,69 KiB) 30. 8. 2022
215,63 kB (210,57 KiB) 30. 8. 2022
429,57 kB (419,50 KiB) 7. 7. 2022
112,62 kB (109,99 KiB) 20. 5. 2022
32,00 kB (31,25 KiB) 8. 4. 2022
16,16 kB (15,78 KiB) 8. 4. 2022
32,01 kB (31,26 KiB) 8. 4. 2022
16,41 kB (16,03 KiB) 8. 4. 2022
172,40 kB (168,36 KiB) 23. 10. 2018
335,35 kB (327,49 KiB) 30. 9. 2021
287,20 kB (280,47 KiB) 31. 5. 2018
24,89 kB (24,31 KiB) 31. 5. 2018
289,57 kB (282,79 KiB) 31. 5. 2018
24,97 kB (24,38 KiB) 31. 5. 2018
365,38 kB (356,82 KiB) 30. 9. 2021
35,66 kB (34,82 KiB) 29. 1. 2015
128,57 kB (125,55 KiB) 29. 1. 2015
110,73 kB (108,14 KiB) 12. 3. 2014
16,69 kB (16,29 KiB) 12. 3. 2014
168,03 kB (164,09 KiB) 9. 5. 2013
45,57 kB (44,50 KiB) 9. 5. 2013
186,65 kB (182,28 KiB) 6. 9. 2013
18,28 kB (17,85 KiB) 6. 9. 2013
131,87 kB (128,78 KiB) 12. 3. 2014
17,42 kB (17,01 KiB) 12. 3. 2014

 
Predpisy, pokyny…

Štatút PdF TU, Študijný poriadok PdF TU a Organizačný poriadok PdF TU nájdete tu.

Dokument Veľkosť Dátum
4. 3. 2019
218,85 kB (213,73 KiB) 7. 10. 2019
512,49 kB (500,48 KiB) 8. 10. 2019
512,47 kB (500,46 KiB) 8. 10. 2019
36,73 kB (35,87 KiB) 30. 9. 2021
45,70 kB (44,63 KiB) 30. 9. 2021
235,18 kB (229,67 KiB) 24. 11. 2016
375,77 kB (366,96 KiB) 2. 9. 2013
37,43 kB (36,55 KiB) 22. 10. 2005
72,79 kB (71,08 KiB) 12. 7. 2005
85,01 kB (83,02 KiB) 30. 9. 2021
255,47 kB (249,48 KiB) 12. 7. 2005
33,09 kB (32,31 KiB) 12. 7. 2005

 


Ďalšie dokumenty na prevzatie nájdete na nasledujúcich stránkach univerzitného webového sídla: