Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 9. 2020, predminulý rok

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
SWIFT: SUBASKBX
Suma: 3 € za jeden predmet
Variabilný symbol: identifikačné číslo študenta 
(10­‑miestne číslo vo formáte 13xxxxxxxx)
Špecifický symbol: 20021
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko/uznanie, doplnenie a vymazanie predmetov

Platbu realizujte bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou‼).

 

Termín na uznanie predmetov pre akademický rok 2021/2022 je do 30. 9. 2021.

Doklad o platbe priložte k výpisu z predchádzajúceho štúdia.

Potrebné tlačivá sú v sekcii Študent » Dokumenty.