Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným akademickým predmetom je pripravovaný tak, aby mohol úspešne pokračovať na magisterskom stupni štúdia. Absolvent tohto študijného programu nadobudne teoretické a praktické vedomosti o všetkých rovinách anglického jazyka a zdokonalí sa vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach. Nadobudne vedomosti o britskej a americkej literatúre a vedomosti o britskej a americkej civilizácii. Absolvent tohto študijného programu získa vedomosti o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní anglického jazyka. Absolvent tohto študijného programu bude schopný aplikovať získané vedomosti v praxi.