Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je pripravený tak, aby mohol pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je plne zorientovaný v odbore biológia, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť, zvláda práce v laboratóriách prevádzkových a výskumných a vývojových zariadení. Okrem pozície pomocného učiteľa biológie sa absolventi tohto stupňa štúdia uplatnia ako vedúci záujmových krúžkov v školách a centrách voľného času.