Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravovaný najmä na pokračovanie v druhom stupni VŠ štúdia, v ktorom získa plnú spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v danom zameraní. Absolvent učiteľstva chémie nadobúda potrebné vedomosti a zručnosti, umožňujúce mu/jej uplatniť sa ako odborný pracovník v chemickom laboratóriu. Získa tiež kvalifikáciu pomocného učiteľa alebo učiteľa pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovníka štátnej správy pre prislúchajúcu oblasť.