Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent bakalárskeho štúdia učiteľstva matematiky je schopný identifikovať trendy v matematike, sledovať vývoj a dopĺňať si svoje poznatky. Má vedomosti z oblasti matematickej analýzy, algebry, teórie čísel, geometrie, kombinatoriky, štatistického spracovania údajov, numerickej a diskrétnej matematiky. Absolvent dokáže efektívne používať matematické metódy v každodennom živote a je plne pripravený na zvládnutie magisterského štúdia matematiky.