Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii disponuje teoretickými znalosťami a praktickými zručnosťami z oblasti nemeckej gramatiky, literatúry, kultúry a dejín nemecky hovoriacich krajín. Absolvent dokáže aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi v rôznych výchovno­‑vzdelávacích zariadeniach, prípadne aj v iných oblastiach profesijného života, ktoré si vyžadujú nadštandardné znalosti nemeckého jazyka a kultúry, alebo ich môže využívať pri ďalšom štúdiu.