Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Študijný program učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s iným predmetom sa študuje v rámci medziodborového štúdia učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov. Celkový profil absolventa je v súlade s vymedzením profilu absolventa bakalárskeho štúdia učiteľských študijných odborov (pozri profil absolventa uvedený v spoločnom základe študijného programu). Absolvent bakalárskeho štúdia učiteľstva výtvarného umenia má vedomosti o základných výtvarných médiách, technikách, postupoch a metódach výtvarného kreovania a je schopný používať tieto metódy pri tvorbe výtvarných diel. Hlavným cieľom štúdia na prvom stupni je získať potrebné odborné vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí výtvarného umenia a dejín výtvarného umenia, ako prípravu na štúdium magisterského stupňa, v ktorom absolvent získava učiteľskú spôsobilosť. Predpokladá sa, že ukončenie štúdia iba na bakalárskom stupni bude skôr výnimočné. Štúdiom odborných predmetov získa dostatočnú nadstavbu nad poznatkami z výtvarného umenia, ktorá je obsiahnutá v učive a základných a stredných škôl.