Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii je pripravovaný tak, aby bol schopný aplikovať získané vedomosti a komunikačné zručnosti v praxi, a to na základnej alebo strednej škole, prípadne v iných profesijných oblastiach.