Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent získa plnú spôsobilosť na učiteľstvo chémie v sekundárnom vzdelávaní. Pozná metodológiu tvorby obsahu odboru, čím nadobúda kvalifikáciu metodika na výučbu chémie alebo pracovníka štátnej správy pre ZŠ a SŠ. Vo vyučovaní aplikuje princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE). Chemicky gramotný absolvent je schopný komunikovať vedecké poznatky verejnosti, čo rozširuje jeho kvalifikáciu, napr. na PR oddelenia priemyselných spoločností.