Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je schopný nadobudnuté vedomosti z oblasti informatiky, informačných technológií a didaktiky vyučovania aplikovať v edukačnej praxi na základnej a strednej škole. Ovláda teoretické základy informatiky, základné princípy digitálnych technológií, teóriu vyučovania informatiky a moderné trendy v didaktike informatiky. Dokáže pracovať s nadanými študentmi a pripravovať ich na programátorské súťaže. Ovláda a vie aplikovať základné vedecké postupy pedagogického výskumu.