Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti z oblasti matematickej analýzy, algebry, geometrie a teórie vyučovania matematiky vo vzdelávacom procese na základnej a strednej škole. Dokáže pracovať s nadanými študentmi, sledovať trendy v oblasti vyučovania matematiky a získané poznatky zapracovávať do školských vzdelávacích programov.