Rozširujúce štúdium

19. 1. 2023, minulý týždeň

Úvod Záverečná skúška rozširujúceho štúdia pozostáva z obhajoby záverečnej písomnej práce a ústnej skúšky…čítať viac »

19. 1. 2023, minulý týždeň

Tézy (okruhy otázok) na magisterské štátne záverečné skúšky v študijnom programe učiteľstvo anglického…čítať viac »

23. 2. 2022, minulý rok

Linguistics Language as a basic means of human communication. Origin of languages. Language families…čítať viac »

30. 6. 2020, pred tromi rokmi, aktualizované: 27. 3. 2021, predminulý rok

Schválená vedením PdF TU dňa 18. 5. 2020 s účinnosťou od akademického roka 2020/2021. Garantujúcim pracoviskom…čítať viac »

19. 2. 2020, pred tromi rokmi

Výstupová prax v rozširujúcom štúdiu Cieľom praxe je rozvinúť zručnosti potrebné na vedenie vyučovacieho…čítať viac »

29. 3. 2019, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 19. 1. 2023, minulý týždeň

Východiskový študijný program: anglický jazyk a literatúra Študijný odbor: učiteľstvo…čítať viac »