Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolventi učiteľských bakalárskych študijných programov v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov s nadväzujúcimi magisterskými programami sú pripravovaní najmä na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia, v ktorom získavajú plnú učiteľskú spôsobilosť pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy v prislúchajúcich zameraniach študijných programov.