Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Zborník Pedagogickej fakulty TU

ACTA

FACULTATIS PAEDAGOGICAE

UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS

obrázok

TRNAVA 2015

ikonaSéria A – philologica 1,15 MB (1,09 MiB), 13. 1. 2016

ikonaSéria B – prírodné vedy 5,05 MB (4,81 MiB), 20. 11. 2015

Séria C – matematika, fyzika, informatika otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Séria D – vedy o výchove a vzdelávaní otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Zborník Pedagogickej fakulty TU (Zborník PdF TU) je recenzovaný domáci vedecký časopis, ktorý vydáva a rozširuje PdF TU. Vychádza raz ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti spoločenských a prírodných vied v slovenčine, angličtine a nemčine.