Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 19. 10. 2021, predminulý mesiac

Študijný odbor: pedagogika
Garant: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Spolugaranti: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Trvanie: bez časového obmedzenia

Študijný odbor: odborová didaktika
Garant: prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Spolugaranti: doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
Trvanie: bez časového obmedzenia

Študijný odbor: slovenský jazyk a literatúra
Garant: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Spolugaranti: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
Trvanie: bez časového obmedzenia

Študijný odbor: odborová didaktika
Garant: prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
Spolugaranti: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
Trvanie: bez časového obmedzenia

Študijný odbor: odborová didaktika
Garant: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Spolugaranti: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
  doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., mim. prof.
Trvanie: bez časového obmedzenia