Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Vedecká rada Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

Predseda
doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
Členovia
Interní členovia doc. akad. mal. Blažej Baláž
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Pedagogická fakulta UK Praha
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – Filozofická fakulta PU Prešov
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. – Pedagogická fakulta, UK Bratislava
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. – Filozofická fakulta OU Ostrava
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. – Filozofická fakulta UK Praha