• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 1. 2020, predminulý rok

 

ikonaAbsolventský dotazník – 2 roky po ukončení štúdia – vyhodnotenie 391,58 kB (382,41 KiB), 13. 1. 2020

 

ikonaStanovisko Vedenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k dotazníku absolventov z akademického roka 2016/2017 po dvoch rokoch od ukončenia ich štúdia 379,23 kB (370,34 KiB), 14. 1. 2020

 


 

Stanovisko Vedenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k dotazníku absolventov z akademického roka 2016/2017 po dvoch rokoch od ukončenia ich štúdia

 

Vážené absolventky, Vážení absolventi Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

so záujmom sme sa oboznámili s vyhodnotením dotazníka, v ktorom ste hodnotili kvalitu štúdia a uplatnenia absolventov v praxi. V prvom rade ďakujeme všetkým 31 respondentom z 231 oslovených, ktorí venovali svoj čas vyplneniu dotazníka. Chceli by sme Vás uistiť, že sa Vašimi pripomienkami uvedenými v dotazníku budeme starostlivo zaoberať a že na ich základe prijmeme potrebné opatrenia. Zároveň by sme Vás chceli povzbudiť, aby ste sa v budúcnosti zapájali do absolventských dotazníkov vo väčšom počte a pomohli nám tak neustále sa zlepšovať.

Veľmi nás teší, že z odpovedí na väčšinu otázok vyplýva spokojnosť prevažnej časti z vás so štúdiom na našej fakulte. Ani jeden z vás nepovažuje nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas štúdia na Trnavskej univerzite ako podpriemerné či slabé. Viac ako štyri pätiny z vás sú zamestnaní v odbore, ktorí ste vyštudovali. Tri štvrtiny z vás sa vďaka svojmu vzdelaniu cítia optimálne pripravení na uplatnenie sa v odbore, ktorý ste študovali. Iba jeden z vás vyjadril nespokojnosť so štúdiom na našej fakulte, s reputáciou fakulty medzi zamestnávateľmi a s kvalitou výučby na našej fakulte a iba dvaja z vás s akademickou povesťou fakulty.

V súvislosti s kritickými pripomienkami, za ktoré sme rovnako vďační ako za tie pozitívne, niektorí z vás vyjadrila nespokojnosť s orientáciou vzdelania na prax. Aj preto sme podali projekt, ktorého realizácia povedie k zvýšeniu hodín pedagogickej praxe na školách, vrátane analýz a rozborov. Viac ako polovica z vás sa vyjadrila, že ste nemali možnosť zúčastniť sa stretnutia s niektorými potenciálnymi zamestnávateľmi počas Vášho štúdia na fakulte. Zrejme ste si pri vypĺňaní dotazníka neuvedomili, že takouto príležitosťou boli aj praxe (priebežná aj súvislá), ktoré ste mali priamo na školách. Okrem toho sa na TU konali viaceré stretnutia so zamestnávateľmi (napr. kariérny deň, JobSpoTT, kariérne poradenstvo), o ktoré však nebol zo strany študentov dostatočný záujem.

V Trnave dňa 16. 1. 2020 Vedenie Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave