• Slovenčina
  • English

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Názov
Zápis desatinných čísel
Porovnanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
Číselné výrazy
Riešenie slovných úloh
Premena jednotiek
Zobrazenie čísel na číselnej osi
Interaktívne aplikácie na výpočet aritmetického priemeru