• Slovenčina
  • English

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Úvod

Vážení učitelia, milí žiaci,

vitajte na stránke Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity venovanej vyučovaniu matematiky na základných školách.

Táto stránka Vám ponúka rôzne interaktívne cvičenia, elektronické kurzy a elektronické testy, ktoré môžete využiť na vyučovacích hodinách matematiky v kombinácii s interaktívnou tabuľou alebo s počítačmi či notebookmi. Sú využiteľné najmä mimo vyučovacích hodín matematiky, napríklad pri domácej príprave alebo krúžkovej činnosti. Veríme, že sa Vám niektoré z ponúkaných materiálov budú páčiť a Vaši žiaci ich budú používať.

Veľké množstvo ponúkaných materiálov na tejto stránke bolo vytvorených v rámci riešenia projektov KEGA 004TTU­‑4/2021 Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou interaktívnych komponentov, KEGA 003TTU­‑4/2018 Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách, KEGA 003TTU­‑4/2015 Elektronické kurzy pre vyučovanie matematiky na základných školách a v prvých 4 ročníkoch osemročných gymnáziíKEGA 010UMB­‑4/2011 Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Autori týchto stránok týmto ďakujú Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR.

V každom elektronickom materiáli sa môžu objaviť aj nejaké chyby. Mnohé sme už odstránili, ale určite nie všetky. Prosíme preto používateľov, aby svoje prípadné pripomienky poslali na adresu adresa elektronickej pošty. Na tejto adrese nás kontaktujte aj v tom prípade, že sa Vám naše materiály zapáčia a mali by ste záujem o spoluprácu s nami pri testovaní efektívnosti ich použitia vo vzdelávacom procese.